Loading

25.7.18


מתחם הילדים והנוער

מתחם הילדים והנוער

יום: ג' 24.07 16:00-20:30
לרכישה באתר
יש חגיגה!

יש חגיגה!

יום: ד' 25.07 21:00
לרכישה באתר
חיית פרא לבנה

חיית פרא לבנה

יום: ד' 25.07 11:30
לרכישה באתר
פסיפס ספרדי

פסיפס ספרדי

יום: ד' 25.07 15:30
לרכישה באתר
אגני

אגני

יום: ד' 25.07 19:00
לרכישה באתר
דיוות כחול לבן

דיוות כחול לבן

יום: ד' 25.07 18:00
לרכישה באתר
ים השיבולים

ים השיבולים

יום: ד' 25.07 23:55
לרכישה באתר
תחרות המחול העממי

תחרות המחול העממי

יום: ד' 25.07 12:00
לרכישה באתר
100% אמנות

100% אמנות

יום: ד' 25.07 15:00
לרכישה באתר
ריקודים סלוניים - מופע ראווה

ריקודים סלוניים - מופע ראווה

יום: ד' 25.07 19:30
לרכישה באתר
הרקדת נוסטלגיה

הרקדת נוסטלגיה

יום: ד' 25.07 23:55
לרכישה באתר
הכל פתוח

הכל פתוח

יום: ד' 25.07 11:00
לרכישה באתר
מכל צבעי הקשת

מכל צבעי הקשת

יום: ד' 25.07 19:00
לרכישה באתר
חייכי לי בשירים

חייכי לי בשירים

יום: ד' 25.07 15:30
לרכישה באתר
כוכבת הילדים אנה זק

כוכבת הילדים אנה זק

יום: ד' 25.07 18:00
לרכישה באתר
מסיבת נוער D.J  לתוך הלילה

מסיבת נוער D.J לתוך הלילה

יום: ד' 25.07 23:55
לרכישה באתר
הרקדת גלגלים

הרקדת גלגלים

יום: ד' 25.07 18:00
לרכישה באתר
מרתון

מרתון

יום: ד' 25.07 23:55
לרכישה באתר
ריקודי קורסים

ריקודי קורסים

יום: ד' 25.07 10:00
לרכישה באתר
זוגות מתחלפים

זוגות מתחלפים

יום: ד' 25.07 11:00
לרכישה באתר
שורות

שורות

יום: ד' 25.07 12:00
לרכישה באתר
אמצע הדרך במעגלים

אמצע הדרך במעגלים

יום: ד' 25.07 13:00
לרכישה באתר
מחול האוהבים

מחול האוהבים

יום: ד' 25.07 14:00
לרכישה באתר
וגם ההורה ריקודי הורה ברצף

"וגם ההורה" ריקודי הורה ברצף

יום: ד' 25.07 15:00
לרכישה באתר
ריקודי שבת זוגות

ריקודי שבת זוגות

יום: ד' 25.07 16:00
לרכישה באתר
להיטים לוהטים

להיטים לוהטים

יום: ד' 25.07 19:00
לרכישה באתר
הרקדת נשים

הרקדת נשים

יום: ד' 25.07 23:55
לרכישה באתר
נקודת גישה

נקודת גישה

יום: ד' 25.07 13:30
לרכישה באתר
על בטן מלאה

על בטן מלאה

יום: ד' 25.07 19:00
לרכישה באתר
ניגון ושירה

ניגון ושירה

יום: ג' 24.07 02:00
לרכישה באתר