Loading

26.7.18


מתחם הילדים והנוער

מתחם הילדים והנוער

יום: ג' 24.07 16:00-20:30
לרכישה באתר
כרמיאל 2018

כרמיאל 2018

יום: ה' 26.07 21:00
לרכישה באתר
מלח הארץ

מלח הארץ

יום: ה' 26.07 11:30
לרכישה באתר
סלסה ויוה

סלסה ויוה

יום: ה' 26.07 15:30
לרכישה באתר
פולחן האביב & אקסודוס

פולחן האביב & אקסודוס

יום: ה' 26.07 19:00
לרכישה באתר
חמדת אבות

חמדת אבות

יום: ה' 26.07 18:00
לרכישה באתר
HIP-HOP STARZ

HIP-HOP STARZ

יום: ה' 26.07 23:55
לרכישה באתר
לא דף לבן

לא דף לבן

יום: ה' 26.07 15:30
לרכישה באתר
אתמיקס

אתמיקס

יום: ה' 26.07 19:00
לרכישה באתר
דורותיאה

דורותיאה

יום: ה' 26.07 12:00
לרכישה באתר
Sentido Flamenco

Sentido Flamenco

יום: ה' 26.07 16:00
לרכישה באתר
גוונים - מחול הודי

גוונים - מחול הודי

יום: ה' 26.07 19:00
לרכישה באתר
הרקדת הורים וילדים

הרקדת הורים וילדים

יום: ה' 26.07 18:00
לרכישה באתר
 D.J  לתוך הלילה

D.J לתוך הלילה

יום: ה' 26.07 23:55
לרכישה באתר
הרקדה משולבות זוגות עומדים ויושבים

הרקדה משולבות זוגות עומדים ויושבים

יום: ה' 26.07 18:00
לרכישה באתר
הרקדה מסכמת

הרקדה מסכמת

יום: ה' 26.07 19:00
לרכישה באתר
מרתון

מרתון

יום: ה' 26.07 23:55
לרכישה באתר
ריקודי עמים

ריקודי עמים

יום: ה' 26.07 10:00
לרכישה באתר
אמצע הדרך במעגל ובזוגות

אמצע הדרך במעגל ובזוגות

יום: ה' 26.07 12:00
לרכישה באתר
סדנת יוצר חיים שיריון

סדנת יוצר חיים שיריון

יום: ה' 26.07 14:00
לרכישה באתר
סדנת יוצר אבי לוי

סדנת יוצר אבי לוי

יום: ה' 26.07 15:00
לרכישה באתר
ריקודי זוגות לנשים בלבד

ריקודי זוגות לנשים בלבד

יום: ה' 26.07 19:00
לרכישה באתר
ריקודי זוגות לנשים בלבד

ריקודי זוגות לנשים בלבד

יום: ה' 26.07 19:00
לרכישה באתר
הרקדת נוסטלגיה

הרקדת נוסטלגיה

יום: ה' 26.07 23:55
לרכישה באתר
סדנה לריקודים נשכחים

סדנה לריקודים נשכחים

יום: ה' 26.07 10:00
לרכישה באתר
שורות

שורות

יום: ה' 26.07 12:00
לרכישה באתר
ריקודי זוגות

ריקודי זוגות

יום: ה' 26.07 13:00
לרכישה באתר
דבקות

דבקות

יום: ה' 26.07 15:00
לרכישה באתר
בצעד תימני

בצעד תימני

יום: ה' 26.07 17:00
לרכישה באתר
הרקדת גב אל גב

הרקדת גב אל גב

יום: ה' 26.07 23:55
לרכישה באתר
ניגון ושירה

ניגון ושירה

יום: ג' 24.07 02:00
לרכישה באתר