מתחם הילדים והנוער

תאריך שעה יום מיקום רכישה
24.7 16:00-20:30 ג' מתחם הילדים והנוער - מגרש הגלגליות כניסה חופשית
25.7 16:00-20:30 ד' מתחם הילדים והנוער - מגרש הגלגליות כניסה חופשית
26.7 16:00-20:30 ה' מתחם הילדים והנוער - מגרש הגלגליות כניסה חופשית
04-9881111 :לרכישת כרטיסים בטלפון

מתחם פעילות לילדים ונוער בכל יום בימי הפסטיבל בשעות 16:00-20:30
כניסה חופשית