דבקה מדבקת- הרקדת דבקות

תאריך שעה יום מיקום רכישה
26.7 15:00 ה' היכל הספורט הורוביץ כניסה חופשית
04-9881111 :לרכישת כרטיסים בטלפון

הפקה: נורית גרינפלד

יעל יעקובי, אידי גרינבלט, רועי פרידמן