מחול עיוורים

תאריך שעה יום מיקום רכישה
04-9881111 :לרכישת כרטיסים בטלפון

יוסי תפילין, רוחמה כהן ארמוזה